ដោយ Magnus Hoglund

 1. ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដំឡើង កំណែចាស់របស់បានស៊ី សូមចាប់ផ្តើមដោយលុបវាជាមុនសិន។

 2. ដំឡើងកញ្ចប់ទាំងនេះ (ដោយប្រើ Yast)៖

 • mono-develop
 • monodoc-core
 • sqlite-devel
 • libmusicbrainz-devel
 • gstreamer010-devel
 • libgnomeui-devel
 • gnome-desktop-devel
 • nautilus-cd-burner-devel
 1. យកកំណែថ្មីបង្អស់របស់ បានស៊ី ពី http://banshee-project.org។ ក្នុងសាច់រឿងនេះ កំណែចុងក្រោយគឺ ០.១១.២។ ទាញយកឯកសារ៖

banshee-0.11.2.tar.gz banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz

 1. ស្រាយ បានស៊ី (banshee-0.11.2.tar.gz) ទៅថតបណ្តោះអាសន្នមួយ។

$ tar xzvf banshee-0.11.2.tar.gz

 1. បើកស្ថានីយ៍មួយ ក្នុងថតនេះ ហើយរត់៖

$ ./configure
$ make

 1. ប្តូរទៅជាឫស (su) រួចរត់៖

$ make install

 1. ចេញទៅជាអ្នកប្រើធម្មតា និង ចាប់ផ្តើម បានស៊ី

$ /usr/local/bin/banshee &

 1. ការដំឡើង plugins របស់ បានស៊ី អាចធ្វើបានដោយវិធីដូចគ្នា។ ក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានស្រាយ banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz និងរត់ ពាក្យបញ្ជាដូចខាងលើ (មានន័យថា៖ ./configure; make; make install)នេះជាការស្រេច សូមរីករាយសប្បាយជាមួយបានស៊ី!

Banshee 0.11.2 Screenshot

អត្ថបទខាងលើបានបកប្រែពី Novel Cool Solution។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសអាចរកឃើញនៅទីនេះ។ វីធីរៀបរាប់ខាងលើ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្ញុំបាទ ជាមួយអូផេនស៊ូសា កំណែ១០.១។ បើមិត្តអ្នកអានមានចម្ងល់ ឬបានឃើញភាពខុសឈ្គងមួយណា សូមមេត្តាអោយខ្ញុំដឹងផង។ អរគុណ៕