របៀប​លុប​អត្ថបទ​ចម្រៀង​​ចេញ​ពី​ mp3

ខ្ញុំ​មាន​បទ​ចម្រៀង mp3 ពីរ​ឬបី​ ដែល​មាន​អត្ថបទ​ចម្រៀង​ភ្ជាប់ជាមួយ (embedded lyric)។ ខ្ញុំ​ចង់លុប​អត្ថបទ​នោះចេញ។ នេះ​ជា​វិធី​មួយ​ ដែល​អាច​សម្រេច​បំណង​ខាងលើ ដោយប្រើកម្មវិធី​ឈ្មោះ id3v2 នៅ​លើហ្វេដ័ររ៉ា។ ឧទាហរណ៍​ថា​ ចម្រៀង​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់លុប​អត្ថបទភ្ជាប់​នោះ​ មាន​ឈ្មោះ​ថា “01 love you.mp3” ខំម៉ានដែល​យើង​ត្រូវ​វាយ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ $ id3v2 --remove-frame 'TEXT' 01\ love\ you.mp3 --remove-frame – លុប​ id3v2 frame 'TEXT' បើសិន​ជា​យើង​មាន​ mp3 ច្រើន​ក្នុង​ directory តែ​មួយ​ ហើយយើង​ចង់​លុប​​ ‘TEXT’ frame ចេញ យើង​អាច​ប្រើ​ខំម៉ាន​ដូច​នេះ៖ $ for i in *.mp3; do id3v2 -r 'TEXT' $i; done Deleting Frame TEXT in file 01 love you.mp3 ... Deleting Frame TEXT in file 02 Ima demo Aitai yo…....

December 17, 2016 · 1 min · 94 words · kenno

លុបចោលសម្លេងពីឯកសារ MKV

ឥឡូវនេះខែវិច្ឆិកាហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បាន​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយឡើយ។ អញ្ចឹង គួរតែ​ចាប់ផ្តើម​មួយទៅមែន​ទេ? ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលេករបៀបលុប audio track ចេញពីឯកសារ MKV ។ MKV ជា​ប្រភេទ​មួយ​នៃ​ហ្វមម៉ាត​របស់​ឯកសារ (file format) ដែល​យើង​អាច​ខ្ចប់​វីដេអូ សម្លេង និងសាប់ថាយថើល (subtitle)។ល។ ខ្ញុំមានឯកសារ MKV ដែលមានសំលេងពីរ ហ៊ីនឌី (Hindi) និងអង់គ្លេស ហើយ ខ្ញុំចង់លុបហ៊ីនឌីចេញ ដោយប្រើកុំព្យូទ័រជាមួយហ្វឺដរ៉ា (Fedora 24)។ ជាដំបូង យើងត្រូវបញ្ចូលប្រូក្រាមមួយជាមុនសិន។ # dnf install mkvtoolnix ក្រោយពីបញ្ចូលប្រូក្រាមខាងលើ យើងអាចមើលថាតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងឯកសារ MKV នោះ។ $ mkvmerge -i Sample.mkv File 'Sample.mkv': container: Matroska Track ID 0: video (MPEG-4p10/AVC/h.264) Track ID 1: audio (MP3) Track ID 2: audio (AAC) Track ID 3: subtitles (SubRip/SRT) Attachment ID 1: type 'image/jpeg', size 298984 bytes, file name 'Cover....

November 15, 2016 · 2 min · 275 words · kenno

របៀបប្តូរ​ time zone ពីខំម៉ាន​ឡាញ​ក្នុង​អ៊ូប៊ុនធូ

ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​បានទទួល Odroid-C2 ដែល​បាន​ទិញ​ពី​ Hardkernel កាលពីអាទិត្យ​មុន។ OS ដែល​អាច​ដើរលើ​វាបាន ​ក្នុង​ពេលនេះ​​ មាន​តែ Ubuntu Mate 16.04 LTS ដែល​ជាបេតា នៅឡើយ។ Time zone ដែល​មាន​ស្រាប់ជាដើម​គឺ EST (American Eastern Standard Time)។​ ខ្ញុំ​ត្រូវការ AEST (Australian Eastern Standard Time) ព្រោះខ្ញុំ​នៅ​ស៊ីដនី។ នេះ​ជាខំម៉ាន​ដែល​អាចប្តូរ Time zone បាន ដោយ​វាយ ពី ធើរមិណល់។ មុន​ដំបូង ឆែក​មើលមុនសិន៖ odroid64:~# date Fri Mar 11 08:13:04 EST 2016 ប្រើខំមាន នេះ​ដើម្បី​ប្តូរ​ time zone៖ odroid64:~# dpkg-reconfigure tzdata ជ្រើសយក​ប្រទេស រួច​ទីក្រុង។​ នេះជាលទ្ធផល៖ Current default time zone: 'Australia/Sydney' Local time is now: Sat Mar 12 00:13:57 AEDT 2016....

March 11, 2016 · 1 min · 85 words · kenno

បញ្ចូល​ Upstream Version នៃ Node.js ក្នុង Ubuntu 12.04

$ sudo apt-get install python-software-properties $ sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install nodejs ឆែក​មើល: $ node -v v0.10.20

October 1, 2013 · 1 min · 23 words · kenno

ចងក្រង RPM ពី Source RPMs

ជាធម្មតា ពេលខ្ញុំបញ្ចូល កញ្ចប់ថ្មីៗក្នុងអូផិនស៊ូស៊ី បើសិនជាមិនអាចរក binary rpm បានទេ ខ្ញុំតែងតែចងក្រង (compile) កញ្ចប់ទាំងនោះពីកូដប្រភពដើម។ កូដប្រភពដើម អាចត្រូវបានខ្ចប់ជា tar.gz ឬ .src.rpm។ ក្នុងករណីទីមួយ យើងគ្រាន់តែពន្លា កូដប្រភពដើម រួចបញ្ជា ./configure, make និង make install ជាធម្មតា។ ពេលនេះ ខ្ញុំសូមលើកយក វិធីចងក្រងកម្មវិធី ជាមួយនឹង កូដប្រភពដើម ខ្ចប់ជា .src.rpm។ $ rpmbuild -clean -rebuild packagename.src.rpm ក្រោយពីបាន វាយពាក្យបញ្ជាខាងលើហើយ កញ្ចប់ binary RPM នឹងត្រូវបានបង្កើតក្នុង subdirectory នៃ ថត /usr/src/packages/RPMS/។ សូមពិនិត្យមើល ក្នុងថតដែលមានឈ្មោះ ចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ i\*** ឧទាហរណ៍ i386 ជាករណីរបស់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំ។

December 19, 2006 · 1 min · 54 words · kenno